بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
معرفی های ویژه

معرفی های ویژهگروه الکتروموتور استان آذربایجان شرقی

فروشگاه پمپ جهان گستر

آقای احمد معمار صادقی / شماره تماس: 09144167285 / آدرس: تبریز: شهرک فناوری خودرو، رو به روی موتوژن، خیابان اول، پلاک 12

فروشگاه آب یاران پویان آذر

خانم پریا خانکشی زاده / شماره تماس: 09141260127  / آدرس: تبریز، میدان راه آهن، به طرف جاده سنتو، 200 متر مانده به پمپ بنزین

تراشکاری ایمانی

آقای مقصود ایمانی پور / شماره تماس: 09141152959 / آدرس: سردرود، نرسیده به پمپ بنزین

بازرگانی بنایی

آقای فرزاد بنایی / شماره تلفن: 09141159845 / آدرس: تبریز، خیابان چمران، رو به روی شرکت نفت

تماس بگیرید