بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
معرفی های ویژه

معرفی های ویژهگروه پمپ و الکتروپمپ استان آذربایجان شرقی

آذر چرخاب

آقای علی آب بسته  / شماره تلفن: 09143151262  / آدرس: تبریز، جاده آذرشهر، ما بین سه راه سردرود و دونار خزر، کوی صنعتی آفاق، کوچه سوم، سمت چپ

ذبیح الله کاظمی

آقای ذبیح الله کاظمی  / شماره تلفن: 09143230195  / آدرس: میانه، خیابان شیخ اسلامی، رو به روی مسجد حاج حیدر 

فروشگاه یارسیران

آقای محمدحسین عظیمی / شماره تلفن: 09141148851  / آدرس: تبریز، پاساژ وسکاینان، طبقه همکف، پلاک 52 

محمدرضا معمار

آقای محمدرضا معمار / شماره تلفن: 09143239669 / آدرس: تبریز، پاساژ وسکانیان، طبقه همکف، پلاک 27

فروشگاه تراشکاری سردرودی

آقای رسول انصاری / شماره تلفن: 09149325027 / آدرس: سراب، میدان آزادی، جاده تبریز، رو به روی سنگ وحدت، فروشگاه تراشکاری سرد رودی

فروشگاه آب نیرو

آقای جواد کریم زاده / شماره تلفن: 09141164487  / آدرس: تبریز، رو به روی باغ گلستان، فروشگاه آب نیرو        

شرکت اتصال مکانیک

آقای معصومعلی فروغی / شماره تلفن: 09141150335 / آدرس: شهرک صنعتی عالی نسب، خیابان صنعت، واحد35  

مهدی حدیدی

آقای مهدی حدیدی / شماره تلفن: 09141212415 / آدرس: مراغه، خیابان امام

تماس بگیرید