بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
معرفی های ویژه

معرفی های ویژهگروه پمپ و الکتروپمپ استان آذربایجان غربی

فروشگاه پیران

آقای محمدصدیق صبری / شماره تماس: 44227772 / آدرس: پیرانشهر، خیابان ملارضا، مجتمع مروارید، طبقه اول

خدمات برق صنعتی جانسی

آقای محمد جانسی / شماره تماس: 44220923 / آدرس: پیرانشهر، خیابان جمهوری اسلامی شرقی، رو به روی قالیشویی محمدی

فروشگاه جاوید

آقای موسی جاوید / شماره تماس: 09143430232  / آدرس: نقده، بلوار شهید بهشتی، رو به روی بیمارستان

الکتروصنایع شریفیه

آقای رضا شریفیه / شماره تماس: 42333824 / آدرس: مهاباد، بلوار شهید شریکندی، رو به روی درب سیلو

فروشگاه قاسمی

آقای اردشیر قاسمی / شماره تماس: 45225506 / آدرس: میاندواب، بلوار شهید زنده دل

فروشگاه موکریان صنعت

آقای رحیم جنگ / شماره تماس: 46272171 / آدرس: بوکان، بلوار سربازان گمنام، رو به روی بانک کشاورزی مرکزی

فروشگاه موتوژن

آقای رحمان مولودی / شماره تماس: 0446235017 / آدرس: بوکان، خیابان کارگر، رو به روی مسجد الخلیل

فروشگاه کریمی

آقای علی کریمی وند / شماره تماس: 42630870 / آدرس: بوکان، امیرآباد، بلوار شمس برهان، نبش کوچه بیستون 8 

تماس بگیرید