بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
معرفی های ویژه

معرفی های ویژهگروه پمپ و الکتروپمپ استان اردبیل

شرکت صنایع تویر موتور

دفتر مرکزی – تولید پمپ – فروشگاه شاکری                 شماره تماس: 04533428413                   آدرس: اردبیل، میدان عالی شاپو، خیابان سعدی، پلاک 3

شرکت رهجویان صنعت کوشا

آقای هوشنگ داداش زاده – نمایندگی                                     شماره تماس: 04533337689                       آدرس: اردبیل، امام خمینی، ما بین ژاندارمری و میدان جهاد، نرسیده به شرکت نفت،

فروشگاه شهودی

شماره تماس: 04533359109 آدرس: اردبیل، میدان جهاد، رو به روی فروشگاه رفاه

تماس بگیرید