بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
معرفی های ویژه

معرفی های ویژهگروه الکتروموتور استان اصفهان

شرکت ایفا صنعت بهساز (الکترومگاژن)

آقای مسعود خامی / شماره تماس: 3133393666 / آدرس: اصفهان، کنارگذر اتوبان شهید خرازی، حد فاصل خیابان صمدیه لباف و خیابان کهندژ، نبش کوچه شماره 76، پلاک54

برق صنعتی محمدی

آقای صفرعلی محمدی        شماره تماس: 37213697     آدرس: اصفهان، پیربکران پلارت، جنب کلانتری 15

برق صنعتی اکبری

آقای مهدی اکبری                  شماره تماس: 09134002692     آدرس: اصفهان، پیربکران، فروشگاه برق صنعتی اکبری

فروشگاه پارس نوین

آقای سعید جبر ئیلم تبغ        شماره تماس: 09383696477   آدرس: اصفهان، بهارستان، خیابان امام خمینی

هشت بهشت

آقای محمدحسین فرحناکیان        شماره تماس: 09133167591   آدرس: خیابان هشت بهشت غربی، قیب از کوچه هجدهم

فرا پمپ

آقای جواد آزادی پور          شماره تماس: 09133083623    آدرس: اصفهان، خیابان ارتش، حد فاصل سجادیه 3 و 4

سیم پیچی دانیال

آقای کریم رهنما        شماره تماس: 09131160965    آدرس: اصفهان، اتوبان ذوب آهن

فروشگاه پمپیران

آقای محمود الیکی        شماره تماس: 09135955299    آدرس: خیابان مسجد سید، نبش خیابان 5 رمضان

پاسارگاد

آقای اتابک صارمی            شماره تماس: 09131251652    آدرس: خیابان مسجد سید، ابتدای خیابان 5 رمضان، جنب گز مظفری

تماس بگیرید