بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
معرفی های ویژه

معرفی های ویژهگروه سروو موتور، درایو، اینورتر، تجهیزات و تابلوهای برق مرتبط استان تهران

تجهیز موتور آریا

آقای مرتضی افشاری / شماره تماس: 02133907409 – 09123408297 / آدرس: خیابان سعدی جنوبی، کوچه فخرائی، پاساژ صدقی نژاد، حیاط کوچک، طبقه اول، پلاک18

فروشگاه نورائی

شماره تماس: 02133118436 – 09123459548 – 09124772034 / آدرس: سعدی جنوبی، کوچه فخرایی، پاساژ صدیقی نژاد (کوچک)، طبقه اول، پلاک 201

لاستیک ناصر

شماره تماس: 02133114486 – 02133074148 – 09121104092 – 09121993425 / آدرس: سعدی جنوبی، پاساژ رضاپور، پلاک 102

پیام صنعت

آقای شاه آبادی / شماره تماس: 02133911986 – 02133970733 – 09122015662 / آدرس: خیابان سعدی جنوبی، کوچه خوانساری، مجتمع تجاری سعدی، طبقه همکف، پلاک 17

جهان صنعت محمدی

آقای بوستانی / شماره تماس: 02133986985 – 02133945701 – 09121121106 / آدرس: خیابان سعدی جنوبی، مرکز تجاری سعدی، طبقه همکف، پلاک 14

خدمات فنی خزر

آقای عباس رضایی / شماره تماس: 02133284440 – 02133284441 – 09121432794 / آدرس: خیابان سعدی جنوبی، پارکینگ باز سعدی، پلاک 296، فرعی 11

یدک کمپرسور

آقای حضوعی / شماره تماس: 02133911974 – 02133914154 – 09121126074 / آدرس: خیابان سعدی جنوبی، پارکینگ باز سعدی، پلاک 1

صنعت کمپرسور

آقای ناصر ریاحی / شماره تماس: 02133934363 – 02133935834 – 02133985825 – 09121019730 / آدرس: خیابان سعدی جنوبی، مجتمع تجاری پارکینگ باز، پلاک 11

موسسه اکبر آزادی

آقای آزادی / شماره تماس: 02133911646 – 02133942231 – 02133916031 – 09121249780 / آدرس: خیابان سعدی جنوبی، کوچه بوشهری، پلاک 20

آرین صنعت

شماره تماس: 02133951754 – 02133959375 / آدرس: خیابان سعدی جنوبی، پاساژ سعدی، طبقه اول، پلاک 2/25

تماس بگیرید