بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
معرفی های ویژه

معرفی های ویژهگروه پمپ و الکترو پمپ استان تهران

فروشگاه آرتا پمپ

آقای غنی زاده / شماره تلفن:02133113747 – 02133976050 / آدرس: تهران خیابان سعدی شمالی بالاتر از چهارراه مخبرالدوله روبه روی بیمه ایران پلاک 416

شاهد پمپ

شماره تلفن: 02133943393- 02133990826- 02133928467 / آدرس:تهران، خیابان سعدی جنوبی کوچه خوانساری نبش ساختمان امیرکبیر پلاک32

بازرگانی عمران

آقای پاشایی / شماره تلفن:  02133930896 -02133962674 / آدرس:تهران، ابتدای خیابان سعدی جنوبی پاساژ رضا پور پلاک 28

خدمات کارواش رویال

آقای رحیمی / شماره تلفن: 02136619782- 02136619755 / آدرس:تهران، خیابان سعدی جنوبی روبروی بانک ملی پاساژ الماس سعدی طبقه اول پلاک 22

تکنو صنعت

شماره تلفن: 3- 02133957042 / آدرس:تهران، خیابان سعدی جنوبی  روبروی پارکینگ باز پلاک 379

فروشگاه تهران

آقای حسن زاده / شماره تلفن:02133945163 – 02133926057 / آدرس:تهران، خیابان سعدی جنوبی پاساژ رضاپور پلاک 23

فروشگاه شبدر

آقای علیرضا شعیبی / شماره تلفن:02136348900 – 02133933863 / آدرس: تهران، خیابان سعدی جنوبی کوچه فخرایی پاساژ صدقی نژاد همکف پلاک 0/12

فروشگاه آریا پمپ

شماره تلفن:02133937551 – 02133927551 / آدرس: تهران، خیابان سعدی جنوبی پاساژ رضاپور پاگرد اول پلاک 99

الکترو حمید

آقای اسدالله زاده / شماره تلفن: 02133907051-  02133974828 / آدرس:تهران، چهارراه مخبرالدوله سعدی جنوبی پاساژ رضاپور طبقه اول پلاک 66

تماس بگیرید