بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
معرفی های ویژه

معرفی های ویژهگروه ژنراتور، موتور برق، بالابر، ویبراتور، تجهیزات کشاورزی استان تهران

بیشه

شماره تماس: 02133997179- 02133984233 – 09121076597 / آدرس: خ سعدی، روبروی کوچه مهران، پلاک 407

طبائی

شماره تماس: 02133970948 – 02133970949 – 02133959014 – 09121221571 – 09195063695 / آدرس: خیابان سعدی جنوبی، ساختمان سینگر، پلاک 308/2

شرکت پارت موتور

آقای علی شریف / شماره تماس: 8-02133913207 – 02133112410 – 02133984233 – 09171176477 -09127155761/ آدرس: خ سعدی جنوبی، روبرو کوچه مهران، پلاک 411، شرکت پارت موتور 

پمپک

شماره تماس: 02133111573 – 02133116423 / آدرس: خیابان سعدی جنوبی، پلاک 240

شرکت ارس رود آویژه

آقای نعیمی / شماره تماس: 02133940430 – 02133908451 – 02133119323 / آدرس: خیابان سعدی جنوبی، پاساژ سلامت، پلاک 14

گروه صنایع کوپله فرخی

شماره تماس: 02133955590 – 02133925517 – 09125710367 / آدرس: خیابان سعدی جنوبی، مجتمع تجاری پارکینگ باز، پلاک 12و13

ماشین تراکتور

شماره تماس: 02133935380 – 02133946608 – 02133946609 / آدرس: خیابان سعدی جنوبی، پاساژ سعدی، طبقه دوم، شماره 2/14

تعمیرگاه اطمینان نو

آقای خداوردیان / شماره تماس: 02136870533 – 09120340276 – 09122809758 / آدرس: خیابان سعدی جنوبی، پارکینگ باز سعدی، پلاک 9

صنعت پوریا یکتا

آقای حمیدرضا ملاابراهیمی – آقای پوریا ملاابراهیمی / شماره تماس: 02133994667 – 02133994668 – 09122808150 – 09122808149 / آدرس: سعدی جنوبی، کوچه فخرایی، پاساژ فرهاد، پلاک37

تماس بگیرید