بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
معرفی های ویژه

معرفی های ویژهگروه الکتروموتور استان خراسان رضوی

فروشگاه معظمی

آقای رضا معظمی / شماره تماس: 09151840018 / آدرس: بجنورد، میدان شهید بهشتی

خدمات پمپ رئوفیان

آقای علی رئوفیان / شماره تماس: 09153690339 / آدرس: اسفراین، بلوار آزادگان، روبه روی جهاد کشاورزی

فروشگاه الداغی

آقای منوچهر الداغی / شماره تماس: 09151154380 / آدرس: سبزوار، خیابان اسدآبادی

حلمای ترشیز

آقای محمدرضا کلانتری / شماره تماس: 09153320165 / آدرس: کاشمر، ابتدای جاده ی خلیل آباد، جنب ایران خودرو

علیرضا غلامی

آقای علیرضا غلامی / شماره تلفن: 09155183856 / آدرس: مشهد، صارمی 36/1، پلاک 11

سامان سیال

آقای بهرام منتظری / شماره تماس: 09155104921 / آدرس: مشهد، خیابان سناباد، مقابل بانک خون

ایران نیرو

آقای هادی بافکر / شماره تلفن: 09151827115 / آدرس: چناران، بلوار بهشتی، نبش بهشتی 4

پمپ پاسارگاد

آقای حسینی مقدم / شماره تماس: 09151247285 / آدرس: مشهد، بلوار سیدرضی

فروشگاه گنجی زاده

آقای ابوالفضل گنجی زاده / شماره تماس: 09151311192 / آدرس: تربت حیدریه، مقابل مسجد فولاد

پمپ فردوس

آقای محسن جعفری مقدم / شماره تماس: 09156575720 / آدرس: مشهد، شهرک طرق

تماس بگیرید