بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
درباره بازار الکتروموتور بیشتر بدانید

برای معرفی خودت راه جدیدی پیدا کن

صنعت الکتروموتور و الکتروپمپ و دیگر تجهیزات صنعتی و کشاورزی مرتبط به عنوان یک صنعت مادر نقش تعیین کننده در اکثر صنایع کشور دارد.

با گردآوری اطلاعات و نیز مشاهدات و مطالعات و تجارب تقریبا 50 ساله موجود تیم گردانندگان سامانه بازار الکتروموتور که متشکل از دانشجویان خبره و علاقمند و کارشناسان با تجربه و مشاوران فعال در این بازار وسیع هستند با تبادل نقطه نظرات و بررسی پیشرفت های هرروزه حوزه دیجیتال و اینترنت و تغییرات پرشتابی که در حوزه فعالیت بازارهای سنتی بوجود آورده و تاثیراتی که خواه ناخواه در وضعیت بازار صنایع الکتروموتوری بوجود آورده و خواهد آورد و اینکه چنانچه به مانند بعضی صنوف که عملکرد قابل قبولی در این تغییرات داشته اند و باعث ارتقای بهره وری جامعه از عملکرد کل اعضا و مشتریانشان شده اند، اگر اتفاق و فعالیت خاص و منسجمی در این حوزه صورت نگیرد فعالین صنایع و کارخانجات مختلف که نیاز به تعامل با بازار صنایع الکتروموتوری دارند دچار سردرگمی و هدر رفت زمان و تحمل هزینه های اضافه خواهند گردید و موجبات نارضایتی همه دست اندرکاران فراهم خواهد شد.

درباره ما

کسب و کار ما

لذا با بررسی نتایج این نیاز سنجی تصمیم بر این شد که با راه اندازی سامانه جامع بازار صنایع الکتروموتوری و الکتروپمپ و تجهیزات مرتبط قدمی در جهت ارتباط کامل در تمامی حوزه ها  زیرگروه های مرتبط در سراسر کشور برداشته شود.

سامانه بازار الکتروموتورپایگاهی است منسجم که با هدف پوشش کامل کلیه فعالین بازار این صنعت باعث تعامل و ارتباط  منطقی و تجارتی و کسبی بازاریان فعال با مشتریان بالقوه در سراسر کشور خواهد بود، ارتباطات دقیق وسهل الوصول از ایجاد خیلی ازهزینه های غیرضروری زمانبر جلوگیری خواهد نمود و با گردش اصولی تر اطلاعات کالا و خدمات و توزیع فرصت ها کیفیت ارائه کار را بهبود بخشید.

سامانه بازار الکتروموتور وبسایتی است صرفا جهت معرفی همکاران به همدیگر و به مشتریان و صنعتگران و با توجه به سنگینی کار و نیاز به پشتیبانی و به روزرسانی مستمر در حال حاضر توانایی تایید هویت کامل فعالین را نداشته و البته بطور نسبی بی نهایت سعی خود را نموده که اطلاعات هویتی و صنفی به طور مستند و واقعی کسب و ارائه نماید.

هدف ما چیست؟

با راه اندازی سامانه جامع بازار صنایع الکتروموتوری و الکتروپمپ و تجهیزات مرتبط قدمی در جهت ارتباط کامل در تمامی حوزه ها  زیرگروه های مرتبط در سراسر کشور برداشته می شود.

چگونه کسب وکار خود را به ما بسپارید؟

سامانه بازار الکتروموتور وبسایتی است صرفا جهت معرفی همکاران به همدیگر و به مشتریان و صنعتگران و با توجه به سنگینی کار و نیاز به پشتیبانی و به روزرسانی مستمر در حال حاضر توانایی تایید هویت کامل فعالین را نداشته و البته بطور نسبی بی نهایت سعی خود را نموده که اطلاعات هویتی و صنفی به طور مستند و واقعی کسب و ارائه نماید.

چگونه با ما در ارتباط باشید؟

می توانید به صفحه تماس با ما مرجعه کنید و با ما در تماس باشید.

با ما در ارتباط باشید

برای اطلاع از شماره تماس و آدرس ایمیل می توانید لینک زیر را کلیک کنید و به ما پیام دهید

تماس بگیرید