بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
معرفی های ویژه

معرفی های ویژهگروه پمپ و الکتروپمپ استان زنجان

موسسه فنی بوش

شماره تماس: 02433332134 – 09198817669 / آدرس: زنجان، بلوار آزادی، نبش خیابان کشاورز

فروشگاه محمودپور

شماره تماس: 02433233102 – 09121416489 / آدرس: زنجان، خیابان نواب صفوی، بالاتر از آتش نشانی

فروشگاه صدر جهان

آقای مهندس شکرلو / شماره تماس: 02433321051 / آدرس: زنجان، خیابان صدر جهان، رو به روی پارکینگ امامزاده، جنب مسافرخانه طارم، پلاک 267

فروشگاه صدرجهان

آقای مهندس شکرلو / شماره تلفن: 02433336181 / آدرس: زنجان، خیابان صدر جهان روبروی پارکینگ امام زاده جنب مسافرخانه طارم پلاک267

تماس بگیرید