بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
معرفی های ویژه

معرفی های ویژهگروه الکتروموتور استان سمنان

ملایی

آقای ابوالفضل ملایی / شماره تماس: 35261222 / آدرس: دامغان، میدان جانباز، رو به روی پمپ بنزین رازی

الکترو پمپ پیشرو

آقای محمد زمانی / آدرس: شاهرود، شهرک صنعتی، خیابان صنعت7، الکترو پمپ پیشرو

فروشگاه سمن سو

آقای بهرنگ غفاریان / شماره تماس: 02333347770 / آدرس: سمنان، بلوار قائم، بازارچه قائم

تماس بگیرید