بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
معرفی های ویژه

معرفی های ویژهگروه پمپ و الکتروپمپ استان فارس

فروشگاه نجات

آقای نجات / شماره تلفن: 07132231189 / آدرس: شیراز ،بلوار سلمان فارسی جنب پل پیرنیا نبش خیابان شهید پیش رو فروشگاه محمد مهدی نجات

فروشگاه پارس تکنو

آقای علی واثقی / آدرس: لامرد، بلوار نعیمی، 300 متری دادگستری، ساختمان تجاری مسکونی پارس تکنو

فروشگاه فارس پمپ

آقای افشین رودیجانی / شماره تماس: 09173812481 / آدرس: گراش، بلوار سرداران، بازارچه حسینیه اعظم

تماس بگیرید