بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
معرفی های ویژه

معرفی های ویژهگروه الکتروموتور استان قزوین

شرکت پمپایب موتور

آقای امیر رجب پور / شماره تماس: 3228804 / آدرس: قزوین، شهر صنعتی البرز، سه راه مدرسه، فروشگاه پمپایب موتور

شرکت اندیشه نوین آب آوان

آقای مرتضی مکاری شریفی / شماره تماس: 02833685755 / آدرس: قزوین، بلوار شهید سلیمانی، نبش حکمت 20، پلاک 138،طبقه سوم، واحد 7

تماس بگیرید