بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
معرفی های ویژه

معرفی های ویژهگروه الکتروموتور استان کردستان

شرکت به رزان نیروی زاگرس

آقای سید وحید نوری / شماره تماس: 08735125672 / آدرس: کردستان، دهگلان، بلوار نماز، بالاتر از مسجد امام محمد غزالی

شرکت برق و الکترونیک آرام فرد

آقای بهزاد ادهمی / شماره تماس: 08733167155 / آدرس: سنندج، شهرک صنعتی شماره 1، بالاتر از شرکت شیر، مجتمع کارگاهی بن بست اول، واحد 19

تماس بگیرید