بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
معرفی های ویژه

معرفی های ویژهگروه الکتروموتور استان کرمان

فروشگاه جاوید پمپ

آقای اصغر جاودانی / شماره تماس: 09132914879 / آدرس: انار، بلوار شهید بهشتی، جنب میدان ولیعصر

شرکت صنعتی پمپ کرمان

آقای ایوب زنگی آبادی / شماره تماس: 09132400817 / آدرس: کرمان، میدان بیرم آباد، بلوار امام صادق، کوچه 6

فروشگاه پمپ رگبار

آقای امیررضا معروفی / شماره تماس: 03442255259 / آدرس: سیرجان، خیابان خواجه نظام الملک، جنب 5 طبقه، فروشگاه پمپ رگبار

پمپ آسیا

خانم فرزانه احمدی نژاد / شماره تماس: 32612608 / آدرس: کرمان، بلوار هاشمی رفسنجانی، نبش کوچه دهم

پمپ فوران

آقای حمید رضایی / آدرس، جیرفت، شهرک صنعتی2 

تماس بگیرید