بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
بازار الکتروموتور و الکترو پمپ و تجهیزات مرتبط
معرفی های ویژه

معرفی های ویژهگروه پمپ و الکتروپمپ استان گیلان

شرکت آبزای شمال

آقای محمدرضا زرشکی / شماره تماس: 01332221398 / آدرس: رشت، خیابان سعدی، جنب داروخانه دکتر هدایتی، پلاک 389

تامین موتورجهان گیل

آقای مهندس جهانی فر / شماره تلفن: 01333614394 / آدرس: رشت، بلوار امام خمینی بالاتر از آب و برق روبروی مخابرات مرکز6 ساختمان گلها طبقه دوم واحد6

تماس بگیرید